Zamknięte sklepy meblowe? Rozwiązanie – meble handmade

Odpowiednio dobrane meble to na pewno bardzo ważna kwestia dla każdego, kto urządza wnętrza. Jednak zdarza się, że spośród wielu gotowych produktów dostępnych na rynku trudno znaleźć takie, które spełniają wszystkie oczekiwania poszukującej je osoby a tym bardziej jest to nie możliwe gdy pandemia pokrzyżuje wszystkie plany i sklepy pozostają zamknięte.

W takiej sytuacji dobrym wyborem mogą być meble handmade. Wykonywane na indywidualne zamówienie, ręcznie zgodnie z wytycznymi klienta dają możliwość uzyskania mebli dopasowanych indywidualnie do gustu zamawiającego jak również pasujących do wnętrz, które są urządzane. Powodów, dla którego klienci decydują się na zamówienie takich właśnie mebli jest bardzo wiele. Poza kwestią dopasowania ich do własnego gustu częstym powodem jest także wielkość wnętrz i niemożność dopasowania gotowych produktów do wnętrz.

Ręcznie vs „z fabryki”

Klienci którzy decydują się na zamówienie tego typu mebli liczą się z tym, iż ich cena jest o wiele wyższa niż cena mebli produkowanych seryjnie. Jednak do ich produkcji wykorzystuje się zazwyczaj materiały bardzo wysokiej jakości, co zapewnia nie tylko ich właściwy wygląd ale również znacznie większą ich trwałość. Ze względu na fakt, że na rynku jest coraz więcej osób i firm, które zajmują się ręcznym produkowaniem mebli na indywidualne zamówienie ceny, jakie klienci muszą za nie zapłacić stają się coraz bardziej przystępne. Najczęściej zamawiane są meble drewniane, przy czym klient bardzo często określa nie tylko ich wygląd ale również rodzaj drewna, z jakiego mają być wykonane.

Gdzie szukać mebli handmade?

Zapraszamy zatem do naszych sklepów gdzie wszystko tworzone jest ręcznie i na zamówienie.

Photo by Ksenia Chernaya on Pexels.com

Closed furniture stores? The solution – handmade furniture


Properly selected furniture is certainly a very important issue for anyone who arranges an interior. However, it happens that among the many ready-made products available on the market, it is difficult to find those that meet all the expectations of the person looking for them, and even more so when the pandemic thwarts all plans and stores remain closed.

In such a situation, handmade furniture can be a good choice. Made on an individual order, by hand in accordance with the customer's guidelines, it is possible to obtain furniture individually tailored to the taste of the customer as well as matching the interiors that are arranged. There are many reasons why customers decide to order such furniture. In addition to the issue of matching them to your own taste, a frequent reason is also the size of the interior and the inability to match ready-made products to the interior.

Hand vs „from the factory”

Customers who decide to order this type of furniture reckon with the fact that their price is much higher than the price of mass-produced furniture. However, very high-quality materials are usually used for their production, which ensures not only their proper appearance but also a much longer durability. Due to the fact that there are more and more people and companies on the market that deal with the manual production of custom-made furniture, the prices that customers have to pay for them are becoming more and more affordable. Wooden furniture is most often ordered, and the customer very often determines not only its appearance, but also the type of wood from which it is to be made.


Where to find handmade furniture?

Therefore, we invite you to our stores where everything is handmade and made to order.